Jarná yoga

Jarná yoga

Hola Mallorca a Nina Menkynová Vás pozývajú na jarný yogový pobyt na Malorke, v termíne od 29. apríla do 6. mája 2017. V cene pobytu je ubytovanie s polopenziou s Santa Ponca, hotel Pionero****, transfery a bohatý yogový program.

Plagát Jarná yoga na stiahnutie ako JPG a ako PDF.

FLOW YOGA

Flow Yoga je systém yogového cvičenia vychádzajúceho z Ashtanga Vinyasa Yogy, ktorý je zameraný na plynulé prepájanie pohybu s dychom. Počas hodiny sú podrobne vysvetľované princípy každej yogovej pozície (asány) a je vždy možné zvoliť aj ich jednoduchšie varianty.

Rešpekt voči možnostiam a aktuálnym danostiam klientov je základom hodín Flow Yogy s Ninou. Aj preto je hodina vhodná aj pre začiatočníkov, obtiažnosť je možné zvoliť si individuálne. Celkovo je však Flow Yoga dynamickejšia -­‐ nie však v tempe, ale v nadväznosti jednotlivých asán. Určite si zacvičia všetci, ktorí majú vysoké nároky na náročnosť a aj na samotnú techniku J.

Počas hodiny Nina cvičí spolu s jej klientmi, vysvetľuje a objasňuje správnu techniku a jej prepájanie s dychom. Je pre ňu dôležité, aby jednotlivé pozície tiež sama „precítila“, a na základe toho vhodne volila sled hodiny, náročnosť a vysvetľovala, prípadne opravovala pohyb do podstatných detailov.

Program pobytu

Ranné a večerné cvičenie yogy

Jednotlivé hodiny budú kombinovať sekvencie zamerané na odstraňovanie blokov, čistenie tela, vedomejšie narábanie s energiou aj držaním tela a postojmi. Budeme rozvíjať vnútornú silu cez vedomú prácu s dychom. Súčasťou hodín budú asány pozdravov slnka, rotačné sekvencie, balančné a záklonové, posilňujúce aj kompenzačné asány. 

Dva večerné workshopy zamerané na yogovú prax

Tu bude vytvorený priestor na otázky a odpovede k technikám jednotlivých asán, ich zdravotným účinkom a odporúčaným kombináciám. Budeme hovoriť o stravovacích návykoch, dychových technikách, rituáloch v yoge, či jednotlivých systémoch yogy. 

Dva terapeutické workshopy

Dva večerné workshopy, v ktorých Nina využije svoju dlhodobú prax kouča, lektora a terapeuta. Budú zamerané na prácu s vnútornou silou, hľadaním jej zdrojov a uvedomovaním si svojho ranku a privilégii. Budeme sa tiež zaoberať témou vedomého narabania s energiou a obnovovaním jej zdrojov v bežnom živote. 

Individuálne konzultácie

Súčasťou pobytu pre každého účastníka bude možnosť využiť 60-minútové individuálne sedenie s Ninou zamerané na osobný rozvoj a osobné, špecifické témy.

Fotenie

V rámci pobytu budete mať možnosť získať profesionálne yogové fotky.

 

Kontakt a viac info: Nina 0915 695 380, Silvia 0918 205 525 

 

Nina Menkynová

Nina Menkynová je profesionálny kouč, lektor a terapeut. Ako certifikovaný inštruktor sa už vyše 10 rokov venuje Vinyasa Flow Yoge.

Nadobudnuté certifikáty:
Kompletný Teachers Training Power Joga, Power Yoga Akademie Praha – absolvované všetky tri úrovne (Basic Instruktor 2008, Advanced Instruktor 2008, Master Instruktor 2011).
Teachers Training Vinysasa flow power yoga, Powerjoga akadémia Slovensko, 2010.
Teachers Training Gravid yoga, Powerjoga akadémia Slovensko, 2011.
Priebežné štúdium Iyengar školy jógy od roku 2008.
Teachers Training Ashtanga yoga, I.level 2016
Kontinuálne vzdelávanie sa v rôznych systémoch jógy (absolvované workshopy s učiteľmi Nancy Gilgoff, Manju Pattabhi Jois, Petri Räisänen, David Swenson...)